Wat gebeurt er bij de inschrijving?

1. De directeur overloopt samen met jou het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Je kan pas je kind inschrijven, als je akkoord gaat met het schoolreglement en pedagogisch project.

2. Elk kind wordt ingedeeld als een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling.
Om te bepalen of jouw kind behoort tot de groep indicatorleerlingen of tot de groep niet-indicatorleerlingen, stelt de directie volgende vragen:

  • Heeft het gezin een schooltoelage voor het vorige schooljaar?
  • Leeft het kind buiten gezinsverband?
  • Behoort het kind tot de trekkende bevolking?
  • Heeft de moeder een diploma van hoger secundair onderwijs?

3. De naam van je kind komt in het inschrijvingsregister van de school.